Sanaristikoiden historiaa

Sanaristikot Suomessa ja maailmalla

Ensimmäinen sanaristikko julkaistiin vuonna 1913 yhdysvaltalaisessa New York World-lehdessä. Sen oli laatinut lehden ajanvietepalstan toimittaja Arthur Wynne, joka kutsui luomustaan nimellä word-cross, ”sanaristi.”

Sanatehtävät eivät olleet uutta New York Worldissa, sen paremmin kuin monissa muissakaan maissa. Suomessakin oli erilaisia kilpa- ja palkintotehtäviä julkaistu eri lehdissä jo 1800-luvun puolella. Uutuus Wynnen tehtävätyypissä oli sanojen järjestäminen ratkaisemista helpottavan ruudukon muotoon. Aikakauden painotekniikalle tämä oli kuitenkin suuri rasitus, ja osin tästä syystä ne eivät vielä tuolloin yleistyneet. Myös ensimmäinen maailmansota tuli väliin erilaisten harrasteiden kehityksessä.

Vuonna 1924 nuoret amerikkalaiset kustantajat Dick Simon ja Lincoln Schuster etsiskelivät jotain kustannettavaa. He päätyivät julkaisemaan kirjan muodossa New York Worldin vanhoja sanaristikoita. Kirjan suosio oli valtava, ja siitä alkoi maailmanlaajuinen sanaristikkokuume. Sen myötä sanaristikot tulivat Suomeenkin vuoden 1925 alussa.

Sanaristikko Suomessa

Suomen ensimmäisen sanaristikon julkaisi Suomen Kuvalehti vuoden 1925 kuudennessa numerossaan. Ristikon oli laatinut salaperäinen nimimerkki ”Suometar”, joka raportoi Lontoon sanaristikkokuumeesta. Laatimansa ristikon avulla hän halusi tehdä suomalaisetkin osallisiksi tästä ajan ilmiöstä.

Suomessakin sanaristikko yleistyi nopeasti 1920-luvulla, erityisesti aikakauslehdissä. Sanomalehdissäkin sen yleistyi toiseen maailmansotaan mennessä. 1930- ja 40-luvun ristikot olivat edelleen melko samanlaisia kuin ensimmäiset ristikot. Ruudukkopohja oli usein melko pieni, esim. puolen sivun kokoinen, ja siinä esiintyviä sanoja koskevat vihjeet sijaitsivat ruudukon sivulla. Satunnaisesti esiintyi kuvallisiakin vihjeitä, esim. ”filmitähtiristikossa”.

Kuvaristikot

Kuvaristikko kehitettiin 1950-luvun alussa; sen synnyinmaasta ei ole varmaa tietoa. Ensimmäinen, Osmo Kailan laatima suomalainen kuvaristikko herätti heti suurta mielenkiintoa. Tuo ristikko julkaistiin Helsingin Sanomissa 20. maaliskuuta 1955.

Kuvaristikko syrjäytti monta muuta tehtävätyyppiä sanoma- ja aikakauslehtien tehtäväpalstoilla 1960-luvulle tultaessa. Kuvaristikoista tuli suorastaan ainoa palkintotehtävätyyppi 1960-luvun kuluessa. Toisaalta kuvaristikko pani vauhtia ristikkolehdistön kehitykseen. 1950-luvulta lähtien yhä pitkäikäisemmiksi käyneet sanaristikkolehdet täydensivät muun lehdistön ristikkotarjontaa.

Muuttuvat ristikot

Suomalainen sanaristikkomaailma on laajentunut ja kehittynyt viimeisten 30-40 vuoden aikana. Sanaristikoiden ratkojat ovat huomanneet tämän ennen kaikkea lehtien ristikkotarjonnan laajenemisena ja ristikkolehdistön monipuolistumisensa. Mielikuvat sanaristikoista ovat vaihdelleet vuosikymmenten mittaan. Aluksi helppojenkin ristikoiden vaatimat tiedot ja taidot herättivät kunnioitusta; sittemmin alettiin puhua nippelitiedosta ja ajan tuhlauksesta. Ristikot ovat kuitenkin myös kehittyneet, ja erityisesti kuvallisten vihjeiden monimielisyys teki niistä uudelleen kiinnostavia. Vihjeisiin piilotetut sanaleikit ovat nykyristikoiden parasta antia. Harvoin enää riittää pelkkä faktatieto, vaan ristikon ratkaiseminen vaatii myös päättelykykyä ja niitä kuuluisia ”hoksottimia”.