Adoptiotuki

Mitä on adoptiotuki?

Ulkomailta lapsen adoptoivat voivat saada kertaluonteisen ja verottoman tuen, jonka suuruus riippuu siitä, mistä maasta lapsi on adoptoitu. Tuen määrä vaihtelee kohdemaasta riippuen 1900 eurosta-4500 euroon lapsesta. Määrät ovat vuoden 2004 tietoa. Adoptiolapsesta on oikeus saada myös lapsilisää.