Osittainen vanhempainraha

Mikä on osittainen vanhempainraha?

Pienen lapsen vanhemmilla, jotka tekevät osa-aikatyötä on oikeus osittaiseen vanhempainrahaan. Vanhemmat voivat hoitaa lasta vuorotellen, jos tekevät työnantajan kanssa sopimuksen osa-aikatyöstä tälle ajalle. Sopimus tulee tehdä vähintään kahdeksi kuukaudeksi. Tätä etuutta eivät voi saada yksinhuoltajat ja opiskelijat.