Ottovanhemmat

Millaisia tukia ottovanhemmille?

Ottolapsen vanhemmilla on oikeus äitiysavustukseen ja mikäli lapsi on alle 7-vuotias, äitiysrahaan sekä vanhempainrahaan. Isällä on myös oikeus isyysrahaan. Oikeus syntyy myös lapsilisään, jota maksetaan siihen saakka kunnes lapsi täyttää 17-vuotta. Kaikkien edellä mainittujen etuuksien laskentaperuste on sama kuin kyseessä olevan etuuden kohdalla mainitaan.