Isyysraha

Mikä on isyysraha?

Pienen lapsen isällä on oikeus isyysrahaan, jota maksetaan 18 arkipäivältä. Edellytyksenä on, että hän on poissa ansiotyöstä osallistuakseen lapsen hoitoon, sekä asuu yhteistaloudessa äidin kanssa, joko avo- tai avioliitossa.

Isyysrahan voi käyttää neljässä osassa. Jos isä hoitaa lasta kotona 12 viimeistä vanhempainrahapäivää, on hänellä oikeus saada 1-12 päivällä pidennettyä isyysrahaa. Tämä osa isyysrahasta on pidettävä yhtäjaksoisesti vanhempainrahakauden päätyttyä. Määrä lasketaan työtulojen perusteella. Isyysrahaa voidaan maksaa myös varus- tai siviilipalveluksessa olevalle isälle vähimmäismääräisenä.