Äitiysraha

Mikä on äitiysraha?

Odottavalla äidillä on oikeus äitiysrahaan, jos raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää. Sitä maksetaan 105 arkipäivältä, lauantait mukaan lukien, lapsen syntymästä saakka. Hakemus on jätettävä kahta kuukautta ennen laskettua aikaa. Keskosena syntyvän lapsen äitiysrahan maksu aloitetaan heti syntymästä. Maksun viimeinen päivä on sama, kuin jos lapsi olisi syntynyt laskettuna päivänä. Äitiysrahan määrä lasketaan työtulojen perusteella ja on verotettavaa tuloa. Vuosittain vahvistetun vähimmäismäärän jokaista arkipäivää kohti saa vaikka ei olisi työtuloja lainkaan.