Tuki lapsen sairastuessa

Mitä tukia voi hakea lapsen sairastuessa?

Erityishoitoraha

Jos lapsi sairastuu ja joutuu sairaalaan tai käymään sairaalan poliklinikalla, tai sitten osallistumaan kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille ja toinen vanhemmista on mukana ja joutuu olemaan poissa työstä, eikä hän saa tältä ajalta palkkaa, on hänellä oikeus erityishoitorahaan. Jos sairaus on vakava ja siihen liittyy poliklinikalla aloitettu jatkohoito kotona, myös tältä ajalta on oikeus erityishoitorahaan. Lasketaan työtulojen perusteella ja myös ne, joilla ei ole työtuloja, maksetaan vähimmäismääräisenä. Tulo on verotettavaa. Erityishoitorahaa maksetaan enintään 60 päivältä kalenterivuodessa.

Hoitotuki

Jos lapsi on vammainen tai pitkäaikaisesti sairas, lapselle maksetaan hoitotukea. Tuen tarpeen täytyy olla vähintään kuusi kuukautta, jotta sitä maksettaisiin. Tuen suuruuteen ei vaikuta vanhempien tulot, eikä varallisuus ja se on verotonta. Tuki maksetaan, jos lapsen hoidosta aiheutuu erityistä taloudellista tai muuta rasitusta. Voidaan myöntää takautuvasti vuoden ajalta, jos siihen on edellytykset ja maksetaan niin kauan kuin hoidon tarvetta on, kuitenkin enintään siihen saakka, kun lapsi täyttää 16 vuotta. Tämän jälkeen on mahdollisuus saada tarpeen mukaan vammaistukea. Ks. vammaistuki.

Korotettu hoitotuki

Kuten hoitotuki, mutta maksetaan korotettuna, kun rasitus on huomattavan suuri lapsen hoidosta.

Erityishoitotuki

Kuten hoitotuki, mutta maksetaan enemmän korotettuna kuin korotettu hoitotuki, jos lapsen hoidosta aiheutunut rasitus on erittäin suuri. Tätä tukea saa vain kaikkein vaikeavammaisin lapsi, joka tarvitsee jatkuvaa päivittäistä hoitoa ja valvontaa.