Mikä on leukemia?

Leukemia, verisyöpä, on yleisnimitys kaikille verta muodostavien solujen sairauksille. Yksi kaikkien syöpäsairauksien piirre on kontrolloimaton ja normaalista poikkeava solukasvu. Leukemiassa valkosolujen syntymekanismi häiriintyy.

Leukemiat jaetaan kahteen pääryhmään:

:– Akuutit leukemiat, joissa tauti etenee nopeasti. Lapsilla näistä valtaosa on lymfaattisia leukemioita, aikuisilla valta-osa on myelooisia.

:– Krooniset leukemiat, jotka etenevät hitaammin ja saattavat jossakin vaiheessa olla melkein oirehtimatta. Ne ovat lapsilla harvinaisia, mutta ikääntyvillä yleisiä.

Mikä altistaa leukemialle, kuka on tyypillinen sairastunut?

Suomessa sairastuu noin 200 ihmistä vuodessa akuuttiin leukemiaan. Heistä lapsia on 20–50 tapausta. Leukemia on lasten yleisin syöpäsairaus ja suhteessa sairastuneiden määrään lapsia on eniten leukemiapotilaissa. Lapsuusiällä tulevista leukemioista 85 % on akuutteja. Leukemian syyt ovat tuntemattomia, mutta ympäristötekijät (säteily ja jotkin kemikaalit) saattavat nostaa leukemiariskiä.

Oireet ja toteaminen

Oireet saattavat muistuttaa aivan tavallista nuhaa tai monia muita sairauksia. Oireisiin liittyy kuumeilua, hikoilua, ruokahaluttomuutta ja painon menettämistä, kipua luissa tai vatsassa. Henkilö saattaa saada tavallista helpommin mustelmia. Suurentunut maksa ja imusolmukkeet ovat tyypillisiä leukemian tuntomerkkejä. Varmistuminen taudista tapahtuu verinäytteillä. Suuri valkosolumäärä saattaa kertoa leukemiasta. Hematologin luona otetaan luuydinnäyte. Se kertoo verisolujen määrästä, joka voi kertoa leukemian sijaan myös virusinfektioista. Lopullinen varmistus leukemian olemassa olosta tehdään luuydinbipsialla.

Hoito ja ennuste

Hoitomenetelmät vaihtelevat riippuen potilaan iästä, onko syöpä levinnyt (luuytimeen tai aivoihin) tai onko syöpä uusiutunut vai tullut ensimmäisen kerran. Päähoito ovat solunsalpaajat, eli sytostaatit, joiden aikana potilas viettää viikkojakin sairaalahoidossa. Mikäli hoidot sallivat, potilas pääsee välillä tuttuun ympäristöönsä ja takaisin kotiin, joka on tärkeää potilaan ja hänen läheistensä henkisen jaksamisen kannalta. Paranemisprosessi kestää viikkoja, kuukausia ja joskus vuosia.

Nykyisin noin 80 % leukemiaa sairastaneista paranee, sillä syöpähoitomenetelmät ovat kehittyneet ja kehittyvät jatkuvasti.