Mistä vanhus saa apua kotiin?

Kun omainen, toinen vanhemmista tai molemmat, tai joku muu omainen on iältään siinä vaiheessa, ettei ihan kokonaan pärjää ilman apua kotona, astuu kuvaan joku lähiomainen. Aika usein vanhus haluaa asua omassa kodissa niin kauan kuin suinkin mahdollista. Tokihan omainen on aikaisemminkin hoidellut asioita ja käynyt omaisen luona aina kun mahdollista, mutta siinä vaiheessa kun käynnit on järjestettävä suunnitelmallisesti, on tiedettävä mihin omat resurssit riittävät. Vanhuksen hoitotarpeen vielä ollessa vähäistä, onnistuu omaisen varmaankin käydä auttelemassa päivittäin, vaikka olisi mukana työelämässä. Jos omainen sattuu olemaan työttömänä, aikaa on luonnollisesti enemmän.

Päädyttäessä siihen, että hoitotyön suorittaa itse, on mahdollisuus kysyä omaishoidon tukea omasta kunnasta tai kaupungista. Omaishoidontukea maksetaan porrastetusti hoidon tarpeen mukaan. Omaishoitajan työ saattaa olla raskasta, niin henkisesti kuin ruumiillisestikin, riippuen omaisen hoidettavuudesta. Omaishoitajat tekevät merkittävää, arvokasta työtä ja yhteiskunnalle se tulee monin verroin halvemmaksi, kuin laitoshoito.

Omaishoitajan työtä on alettu arvostaaa pikku hiljaa enemmän ja siitä on herätetty keskusteluja. Suurien ikäluokkien jäädessä eläkkeelle tulee omaishoitajien tarve lisääntymään, kuten myös kuntien ja kaupunkien tarve panostaa enemmän hoitohenkilökuntaan. Omaishoitajien palkat eivät ole tällä hetkellä suuren suuria, mutta varmaan suurimman palkan hoitaja saa kuitenkin siinä, että näkee omaisensa voivan hyvin.

Siinä vaiheessa kuitenkin, kun hoidon tarve lisääntyy niin paljon, että omat resurssit eivät enää riitä, kannattaa ottaa yhteyttä oman kunnan sosiaalivirastoon. Suomen lainsäädännön nojalla vanhukselle on turvattava tarvittava hoito, joka edesauttaa kotona asumista. Kunnan tai kaupungin kanssa tehdään hoitosopimus, jossa sovitaan yksityiskohtaisesti, mitä hoito pitää sisällään. Kodinhoitajat voivat käydä hoitamassa vanhusta tarpeen mukaan. Kodinhoitajat jakavat lääkkeet, laittavat ruokaa ja tekevät muuta auttavaa työtä. He voivat seurustella vanhuksen kanssa tai avustaa käynnissä kodin ulkopuolella. Hoitoon käytettävä aika on kuitenkin aika lailla sidoksissa kunnan tai kaupungin talouteen. Se ratkaisee sen, miten monta hoitajaa heillä on käytettävissä suhteessa hoidettavien määrään.

Kotisairaanhoitaja käy samalla tavalla kotona hoitamassa tarvittavat verikokeet ja muut tutkimukset, jotka pystyy kotioloissa tekemään. Tämä on hyvä ratkaisu siinä vaiheessa, kun omaisen vointi on sellainen, että tulee toimeen osan vuorokautta ilman apua. Lisäkorvausta vastaan on mahdollisuus saada siivooja kotiin sekä vaatehuolto.