Mitä on geriatria?

Geriatria on erikoisala, joka on perehtynyt ikääntymiseen ja ikäihmisten kokonaisvaltaiseen hoitoon. Väestömme ikääntyy vauhdilla suurten ikäluokkien myötä. Tilastokeskuksen mukaan tällä hetkellä yli 65-vuotiaita on väestöstämme 15,6 %, arvion mukaan vuonna 2030 luku on noin 26 %. Tämän päivän valveutuneet ikäluokat osaavat vaatia palveluja ja arvostavat laatua.

Iän karttuessa riski sairastua lisääntyy huomattavasti. Ikääntyminen on kuitenkin yksilöllistä. Siihen vaikuttavat ainakin perimä, sukupuoli, elinympäristö, elintavat, koulutus ja henkilökohtaiset valinnat. Ikääntyvälle ihmiselle kyky toimia ja hallita tilanteita nousee erityisen tärkeäksi. Tämän johdosta toiminnallinen ikä onkin kronologista ikää tärkeämpi. Toimintakykymme koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä, jotka ovat riippuvaisia toisistaan. Kokonaistoimintakykyyn voidaan vaikuttaa suuresti niin ennaltaehkäisevällä terveydenhoidolla kuin myös hyvillä jo olemassa olevien sairauksien täsmähoidolla.

Keskeisemmät geriatriset ongelmat avohoidossa

 • Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
 • Sydän- ja verisuonitaudit
 • Muistihäiriöt, dementia
 • Aivoverenkierron häiriöt
 • Krooniset keuhkosairaudet
 • Aistit: kuulo/näkö (kaihit)
 • Virtsaelinten ja suoliston ongelmat
 • Neurologiset ongelmat
 • Osteoporoosi
 • Diabetes
 • Kilpirauhasvaivat
Tyypillisesti potilailla saattaa ilmetä monia ongelmia samanaikaisesti.

Hoito

Lääkkeiden annostuksessa on oltava tarkkana ja lääkkeiden sivuvaikutukset on tunnettava. Tarpeetonta ja päällekkäislääkitystä on aina syytä välttää. Iäkkäämmillä potilailla olisi hyvä olla oma tukiverkko: lääkärin lisäksi läheiset ja ystävät luovat turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta, mikä on kaiken ikäisille suotavaa. Tukiverkosto piristää mielialaa ja ehkäisee masennusta, joka on yleinen iäkkäämpienkin ihmisten vaiva. Uusien oireiden ilmaantuessa tai vanhojen muuttaessa muotoaan, on niihin syytä tarttua välittömästi ja hakeutua hoitavan lääkärin vastaanotolle. Koskaan ei ole liian myöhäistä hoitaa terveyttään.