Mitä apuvälineitä vanhus tarvitsee kotona?

Vanhusten kotihoitoon tarkoitettuja apuvälineitä on tarjolla useita. Välineet voi saada lainaksi niin pitkäksi aikaa, kun tarvetta on. Mahdollisuus on saada esimerkiksi kahvoja, joita asennetaan seiniin. Keppejä, rollaattoreita ja pyörätuoleja on saatavilla liikkumista helpottamaan. Wc-istuimen korokkeita, suihkutuoleja ja sukanvetolaitteita ym. apuvälineitä löytyy myös. Terveyskeskusten yhteydessä on apuvälinelainaamoja, joista voi välineitä kysellä. Sosiaalitoimelta, Kansaneläkelaitokselta ja vammaisjärjestöiltä saa tarvittaessa neuvoja ja ohjeita.