Miten välttää vanhuksen tapaturmat kotona?

Vanhuksella saattaa olla sellaisia sairauksia tai lääkkeitä, jotka suurentavat riskiä altistua tapaturmille. Verenpaine saattaa aiheuttaa huimausta ja kaatumisia. Näkö voi olla huonontunut. Uni- psyykenlääkkeet ja nitrot lisäävät kaatumisriskiä. Liikuntavamma estää normaalin liikkumisen. Vanhuksen käyttämä asunto kannattaa varustaa niin, että siellä on mahdollisimman pieni riski saada tapaturma ja liikkuminen voisi tapahtua esteettömästi.

Sisätiloissa kannattaa kiinnittää huomiota pesu- ja kodinhoitohuoneiden lattioihin, jotta niissä ei ole liukastumisen vaaraa. Samoin asunnon sisääntulossa olevaan lattiaan on hyvä olla luistamaton matto, joka estää liukastumisen jos kengissä on lunta tai kosteutta. Kynnykset on hyvä poistaa ja lattialla olevien mattojen pitäisi olla sellaisia, että niihin ei pääse kompastumaan. Myrkylliset aineet on poistettava ulottuvilta.

Asunnossa kannattaa olla hyvä valaistus ja lukitussa lääkekaapissa pitää olla ensiapua varten tarvikkeita. Palohälytin on välttämätön ja sen toiminta on tarkistettava määrätyin väliajoin. Piha-alue on myös pidettävä sellaisena, että siellä ei ole tapaturmavaaraa. Kodissa tehtäviin muutostöihin voi saada apua kunnan- tai kaupungin sosiaalivirastosta, josta asiaa kannattaa tiedustella.