Mitä kehossamme tapahtuu vanhetessamme?

Mikään osa kehostamme ei välty vanhenemiselta. Vanhenemisprosessi on todella yksilöllistä, eikä siihen ole olemassa yleispätevää kronologista kaavaa.

Sekä sydämen että lihasten toiminta huononee iän myötä. Muutoksia tapahtuu ennen kaikkea happea kuljettavassa systeemissä eli keuhkoissa, sydämessä, verisuonissa ja lihaksissa.

Hapenottokyky huononee iän myötä. Suurimmaksi osaksi vedestä muodostuva keho ”kuivuu” ikääntyessä. Myös kudokset uusiutuvat hitaammin.

Sidekudokset muuttuvat hauraammiksi ja menettävät kimmoisuuttaan. Keho (verisuonet, nivelsiteet yms.) ei enää kestä yhtä paljon rasitusta kuin aikaisemmin. Liikkumattomuus aiheuttaa ongelmia kuten lonkkamurtumia ja nivelrikkoja.

Lihasten kestävyysvoima säilyy

Lihassolujen määrä vähenee iän myötä, mikä johtaa totaalisen lihasmassan vähenemiseen. Kokonaisvoima vähenee, mutta lihasten kestävyysvoimassa ei ole havaittavissa kovin suuria muutoksia.

Hermoston ja lihaksiston yhteistyö heikkenee, minkä takia alamme liikkua hitaammin. Tasapaino-ongelmat ovat yleisiä ikäihmisillä. Tasapainon säilyttämisessä tärkein informaatio tulee niskasta, pohjelihaksista ja polvista. Lopulta kaikki signaalit johdetaan tasapainokeskukseen, joka puolestaan antaa käskyn siitä, mitkä lihakset täytyy aktivoida.