Palvelujen painopiste laitoksissa

Vanhustenhuollon palvelujen painopiste on keskittynyt laitoksiin; vanhainkoteihin ja terveyskeskuksen vuodeosastoihin. Avohuollossa palvelut hoitavat kotipalvelu ja kotisairaanhoito, päiväkeskukset ja palvelutalot. Suurimmat ammattiryhmät vanhainkodissa ovat perushoitajat, hoito- ja laitosapulaiset ja sairaanhoitajat.

Laitoshoidossa pyritään siihen, että laitos tarjoaisi turvallisen, kodinomaisen ja virikkeitä antavan elinympäristön lisäksi mahdollisuuden yksityisyyteen.