Abstrakti ominaisuus

Mitä on abstrakti ominaisuus?

Ärsykkeen (=Mikä tahansa ympäristön kohde tai ominaisuus, jonka yksilö voi aisteillaan havaita. Ympäristön kohde johon yksilön aistinelimet voivat reagoida fysikaalisesti siten että yksilön havaintojärjestelmä kykenee käyttämään aistinelimen välittämää informaatiota havainnon muodostamiseen ärsykkeestä.)”psykologinen” ominaisuus, joka ”ei ole läsnä puhtaissa, tulkitsemattomissa havainnoissa”, tai joihin aistinelin ei suoraan reagoi fysikaalisesti, vaan jonka hahmottaminen vaatii tietoon perustuvaa kognitiivista prosessointia.

Aistimme näyttävät tavoittavan vain konkreettisia, aineellisia ilmiöitä. Tällöin tietomme abstrakteista ominaisuuksista ei voi olla peräisin pelkästään aisteista, vaan sen täytyy olla joko a) synnynnäistä, havaintoihin perustumatonta, tai sitten b) yksittäisistä (konkreettisiin olioihin kohdistuvista) havainnoista ”abstrahoitua”.