Elämänkaari-käsitys

Mikä on elämänkaari-käsitys?

Elämänkaari-termiä käytetään usein kahdessa eri merkityksessä; yksi tapa keskittää huomion ihmisen lapsuutta myöhempiin elämänvaiheisiin. Toinen näkökulma pohtii miten yksilön kehitys on vuorovaikutuksessa elämänkaaren eri tapahtumien kanssa. Keskeisenä ajatuksena on ihmisen kehityksen jatkuminen läpi elämän. Aiempi kehitys luo pohjaa myöhemmälle kehitykselle. Kehitystä voi myös kuvata vuorovaikutuksellisena tapahtumakulkuna, jossa biologiset, geneettiset, psykologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja historialliset tekijät ovat jatkuvasti läsnä. Ihmisen kehitys tapahtuu elämänkaaren kontekstissa, jossa ihminen toimii oman kehityksensä aktiivisena ohjaajana. Jokainen on onnensa seppä, kuten sanonta kuuluu.