Muisti

Mitä on muisti?

Kognitiotieteessä muistilla tarkoitetaan yleensä yksilön kognitiivista kykyä tallentaa tietoa omaan fyysiseen rakenteeseensa siten, että tieto on myöhemmin kognitiivisten prosessien käytettävissä. Toimiva muistijärjestelmä edellyttää, että kaikki muistin osatekijät - tiedon koodaaminen ja tallentaminen , tallennetun tiedon muistissa säilyttäminen , ja säilytyksessä olevan tiedon hakeminen ja mahdollinen uudelleenkoodaaminen käytettävissä olevaan muotoon - toimivat moitteettomasti.

Esimerkiksi ”muistinmenetys” (amnesia) esimerkiksi päähän sattuneen iskun tai aivovaurion jälkeen perustuu usein muistissa olevan tiedon hakemisen väliaikaiseen häiriöön. Se että suuri osa muistista usein ”palaa” vähitellen itsestään osoittaa, että muistettu tieto on jatkuvasti ollut tallentuneena aivoihin.