Mitkä tekijät vaikuttavat kielen kehitykseen?

Kielen omaksuminen perustuu biologiseen kypsymiseen ja ympäristön mallien avulla tapahtuvaan oppimiseen. Lapsi oppii puheen jäljittelemällä muiden puhetta, tosin yksinkertaistaen. Kielen varhaisimmat muodot ovat symptomeja eli ääntelyä. Myöhemmin ääntely muuttuu tavoitteellisemmaksi signaalien myötä. Symbolit, esittävät merkit tulevat kieleen ensimmäisen ikävuoden lopulla. Symbolien auetessa alkaa ensimmäinen kyselykausi, niin sanottu Mikä- vaihe. Lapsi kerää sanoja, jotka ovat lähinnä esineiden ja ihmisten nimiä.

Kieli auttaa jäsentämään omia havaintoja ja kokemuksia. Kielen avulla lapsi myös rakentaa jäsentyvää kuvaa maailmasta ja omaksuu yhteisiä traditioita. Lapsi on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja ylläpitää ihmissuhteita yhteisen kielen avulla. Hän oppii myös enenevässä määrin suunnittelemaan toimintaansa ja säätelemään sitä paremmin kielen kehittymisen myötä.

Noin neljään ikävuoteen asti lapsi harjoittelee kielen perusilmaisujen omaksumista. Myöhemmin sisäisen puheen, eli ajattelun, sekä kommunikoivan vuorovaikutuksellisen puheen osuus lisääntyy.