Kirjallisuusterapia

Mitä on kirjallisuusterapia?

Kirjallisuusterapia on taideterapian yksi muoto. Kirjallisuusterapiassa eli sanataideterapiassa käytetään kaunokirjallisuutta terapeuttisen prosessin apuvälineenä. Terapiaprosessissa voidaan hyödyntää joko itsetuotettua tekstiä tai olemassa olevaa kirjallista aineistoa. Kirjallisuusterapian tavoitteena on vuorovaikutusprosessi, joten sitä harjoitetaan yleensä erilaisissa ryhmissä. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää persoonallisuutta ja ennen kaikkea oppia tunnistamaan omia tunne-elämän ristiriitoja. Kaunokirjallisuuden henkilöhahmot voivat esimerkiksi tarjota samaistumiskohteita, joiden avulla voi peilata omaa käyttäytymistään. Runosta tai kuvasta syntyvät ajatukset taas voivat olla toimia kimmokkeena omaan kirjoittamisprosessiin.

Kirjallisuusterapian perustana ovat freudilainen ja jungilainen psykoanalyysi. Keskeisenä ajatuksena on, että tiedostamaton puhuu kuvien, metaforien ja symbolien välityksellä. Tärkeä tausta kaikessa taideterapiassa, myös kirjallisuusterapiassa, on hahmoterapian eli gestalt-terapian perinne ja teoria.

Perinteisesti kirjallisuusterapiaa on käytetty kliinisessä psykiatriassa kuten mielisairaaloissa ja päihdeongelmaisten hoitoyksiköissä. Nykyään kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä sovelletaan myös kouluissa, nuorisotyössä sekä vanhustyössä.

Kuka tahansa voi myös harrastaa terapeuttista kirjoittamista, jos haluaa tavoitella parempaa itsetuntemusta. Kansanopistot ja avoimet yliopistot järjestävät muun muassa elämänkertakirjoittamisen kursseja.