Kuinka lisätä maidon eritystä?

Osa äideistä turvautuu imetyksen alkuvaiheessa osittain korvikkeeseen, mutta haluaisi päästä siitä myöhemmin eroon. Tämä edellyttää oman maidontuotannon tehostumista vauvan tarpeita vastaavalle tasolle, mikä on hyvin usein täysin mahdollista.

Toisinaan imetyksessä voi tulla eteen vaiheita, joissa äiti tai lapsi voi joutua esimerkiksi sairaalahoitoon tai sellaiselle lääkitykselle, jonka vuoksi imetystä on vähennettävä tai se on lopetettava vähäksi aikaa. Tällaisen tilanteen ajan maidon tuloa voi ylläpitää lypsäen, mutta vauvan palatessa rinnalle on usein tarpeen pyrkiä lisäämään maidon määrää.

Maidon määrän lisääminen voi tuntua tarpeelliselta myös imetyksen alkuvaiheessa tai tilanteessa jossa usko omaan maidontuottamisen kykyyn järkkyy esimerkiksi sukulaisten epäilevien kommenttien tai vauvan kasvukäyrän vaihteluiden takia. Mitä tulee vauvan kasvuun, niin tässä yhteydessä on todettava, että vauvan ravinnonsaannin turvaaminen on ensisijaista ja jos neuvolassa on todettu ravinnon riittämättömyys ja on annettu ohjeet korvikkeen antamisesta, on vauvan edun mukaista toimia niiden mukaisesti. Osittaisimetykseltä, eli korvikkeen- sekä rinnan antamisesta voi vähitellen sitten myöhemmin siirtyä taas täysimetykseen maidon määrän lisääntymisen mukaisesti.

Niin sanottuja vanhan kansan keinoja ovat ykkösoluen juominen, saunominen ja lämpimät suihkut etenkin rinnoille. Kaikki edellä mainitut ovat kokeilemisen arvoisia ja auttavat toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Ehdottomasti paras maidon lisääjä on rinnan saama vauvan imemisellä aiheuttama ärsyke rinnoille. Runsas ja tiheä imettäminen, mahdollisen tutin käytön lopettaminen ja niidenkin imujen antaminen rinnalle, sekä runsas ihokkain oleilu vauvan kanssa stimuloi äidin hormonaalista toimintaa joka on edellytys maidon tuottamiselle.

Kun vauvan mahdollisimman tiheä ja runsas imeminen on huomioitu, voi maidontuotantoa tukea myös muilla keinoilla. On tärkeää, että äiti juo riittävästi, syö monipuolisesti ja saa riittävästi lepoa. Jos vain on mahdollista että kumppani voi huolehtia arjen askareista suurimmalta osin, on se parasta mahdollista imetystukea kannustavan asenteen ohella. Luontaistuotekaupoista saatava mammatee (yleensä sarviapilateetä) on kokeilemisen arvoinen keino, kuten myös vanhan kansan mainitsema ykkösolut. Rintoja voi lämmittää saunomisen lisäksi myös erilaisin lämpökäärein, mikä lisää osaltaan hieman maidon eritystä.

Lämpö ja rentous auttavat erityisesti silloin jos äidillä on vaikeuksia herumisrefleksin käynnistymisessä. Herumisrefleksin kannalta on usein avuksi jos äiti voi siemailla samalla vettä kun imettää. Rentoutta edesauttaa paitsi hartioiden, erityisesti lapojen välin ja selän alaosan rauhallinen ja rauhoittava hieronta. Siinä siis jälleen oivallinen imetystukikeino kumppanille. Mikäli äidin hartiat ovat ja selkä ovat kovin jännittyneet, on hyvä apu esimerkiksi mikrossa lämmitettävä jyvätyyny tai muunlaiset lämpimät kääreet.

On olemassa myös eräänlainen vuoroimetystekniikka, joka on hyvin tehokas maidon erityksen lisäämisen kannalta. Siinä imetetään ensin toisesta rinnasta ja kun tuntuu ettei vauva saa enää ”mitään irti”, vaihdetaan toiseen. Toisen rinnan jälkeen siirrytään jälleen siihen josta aloitettiin, sillä siihen on jo ehtinyt erittyä uutta maitoa vauvan imettäväksi. Tällä tavoin vaihdellen saadaan vauva kylläiseksi, mutta myös rinnat tuottamaan seuraavaa päivää varten enemmän maitoa. Kyseinen tekniikka saattaa kuulostaa aluksi työläältä, mutta kun sitä on kokeillut muutaman kerran, ei vaivaa enää pidä minään, vaan vaihtelu alkaa sujua lähes automaattisesti.

Maidon lisäämistä ajatellen on hyvä pitää mielessä, että etenkin yösyötöt ovat tärkeitä maidon määrän kannalta. Vaikka imetyksen yksi lisäyskeino on huolehtia äidin runsaasta levosta, se ei tarkoita että olisi siis järkevää laittaa toinen vanhemmista syöttämään vauvaa pullosta öisin äidin nukkuessa. Tällöin ehkä vuorokauden tärkeimmät maidontulon ylläpitoimut jäävät rinnoilta saamatta.