Mitä tehdä imuoteongelman ratkaisemiseksi?

Vastasyntyneet vauvat hamuilevat luonnostaan rintaa piakkoin syntymänsä jälkeen. Useimmiten hamuiluvaihe johtaa äidin nännin löytymiseen, sekä tehokkaaseen refleksinomaiseen imuotteeseen. Tällainen imuote on tehokas stimuloimaan rinnan maidontuotantoa. Äidille luontainen, onnistunut imuote on alkutotuttelun jälkeen kivuton ja imetys sujuu kuten luonto on sen tarkoittanutkin sujuvan. Oikeassa imuotteessa alahuuli on rullautunut ulospäin ja ote on laaja nännin ollessa syvällä vauvan suussa.

Valitettavasti osa vauvoista oppii luonnostaan ongelmallisen imuotteen. Voi olla, että suussa on vain vähän nännin päätä, alahuuli voi rullautua vauvan suun sisäpuolelle osoittaen tai kenties vauva nostaa kielensä nännin yläpuolelle. Ilman huolellista tarkkailua esimerkiksi sairaalan hoitaja saattaa tulkita vauvan imuotteen oikeaksi ja äidin tuskanhien vain tavalliseksi tottumattomien rinnanpäiden arkuudeksi. Jos kyse on ”vain” kielen väärästä asennosta, voi imuote todellakin näyttää aivan oikealta.

Jos äidin rinnanpäät kipeytyvät kovasti ja alun arkuus ei lievity muutamassa päivässä, on ongelma mahdollisesti juuri imuotteessa. Vauva voi saada hyvinkin tarvitsemansa määrän maitoa ja maidon tulo voi olla runsasta väärästä otteesta huolimatta, joten maidon tuleminen ei vielä kerro imuotteen kunnollisuudesta. Jos nännin alueelle ilmaantuu haavaumia, imeminen sattuu ja nänni on vauvan imemisen jäljiltä nokkamainen tai harjumainen muodoltaan, on imuote syytä tarkistaa. Pidemmän päälle huono imuote, paitsi rikkoo nänninpäät, voi olla uhka myös rinnan riittävälle stimulaatiolle ja sitä kautta maidon riittävälle määrälle.

Useilla paikkakunnilla toimii imetystukiryhmä, jonka jäsenille soittamalla voi saada kotiinsa käymään vertaistukihenkilön, eli doulan. Tällöin imuote tarkistetaan yhdessä ja äiti saa vinkkejä imuotteen korjaamiseen oikeaksi, sekä vertaistukea. Imuoteongelma on usein äidille kova paikka ja henkisesti raskas asia sillä hetkellä, joten jo keskustelu saman kokeneen kanssa helpottaa mieltä ja valaa äitiin uskoa vauvan imetyksen onnistumisesta. Paikallisen imetystukiryhmän yhteystietoja kannattaa tiedustella neuvolasta tai etsiä netistä esimerkiksi imetystukilistan kotisivujen kautta.

Imuoteongelmaisen vauvan kohdalla on syytä olla harkitseva rintakumien käytön, tuttien, sekä tuttipullojen käytön osalta. Kaikki edellä mainitut vauvan hoidon apuvälineet voivat aiheuttaa nännihämmennystä, koska imuote on niistä erilainen kuin sen tulisi olla rinnan imemisessä.

Lisätietoa tarjoaa imetystukilista: http://www.imetystukilista.net/

Kyse on imetystukeen liittyvän sähköpostilistan kotisivusta, jolle on koottu perustietoa imetyksestä.