Millaisia suosituksia imettämiseen liittyy?

Nykyisten sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemien imetyssuositusten mukaan vauvan täysimetystä suositellaan vauvan kuuden ensimmäisen elinkuukauden ajan. Vielä viime vuoden puolella täysimetystä suositeltiin neljän kuukauden ajan. Suomessa imetetäänkin nyt samojen suositusten mukaan kuin mitä Unicef ja Maailman terveysjärjestö WHO:kin suosittelevat ja imetystä jatketaan lisäruuan antamisen ohella ainakin siihen saakka, kun lapsi täyttää yhden vuoden. On myös niitä, jotka jatkavat imetystä lapsen taaperoikään saakka, eli 2-3 vuoden ikäänkin saakka. Tämä on kuitenkin harvinaisempaa, vaikkakin maailmanlaajuisesti tarkasteltuna suomalaisäidit imettävät varsin pitkän jakson.

Suomi jää imettäjätilastoissa kohtalaisesti imetystä suosivien maiden sarjaan. Muutkin Pohjoismaat menevät Suomen ohi imetysmyönteisyydessä. Valistuksen lisääminen imetyksen osalta ja tiedon jakaminen äideille jo odotusvaiheessa lisää imetysmyönteisyyttä ja poistaa naisen epävarmuutta esimerkiksi maitomäärän riittävyydestä omalle lapselleen. Imetyksen hyviä ja ainutlaatuisia puolia kannattaakin korostaa, jotta äidit rohkaistuvat imetyspuuhaan, eivätkä tartu liian helposti pulloruokinnan keinoihin.

Se, kuinka kauan kukin äiti haluaa imettää, on äidin omien tuntemusten, toiveiden ja ajatusten varassa. Jollekin pitkä imetys tuntuu sopivan ja joku toinen taas tuntee väsyvänsä ja vierottaa lapsensa rinnasta muutaman ensimmäisen kuukauden imetyksen jälkeen.