Kirjanpito on myös suunnittelua

Parhaimmillaan kirjanpitäjä on yrityksen pitkäaikainen luottohenkilö. Kirjanpitotoimisto kannattaakin valita huolella. Yleensä auktorisoitu tilitoimisto hallitsee taloushallinnon kaikki osa-alueet, ja pystyy siten olemaan yrityksen kasvun tukena. Huolella hoidettu kirjanpitoon suhtautuvat myös rahoittajat ja verottaja suopeasti. Kun kirjanpito on kunnossa, voi yrittäjä keskittyä tehokkaasti omaan ydinosaamiseensa.

Vähimmillään kirjanpitotoimisto hoitaa yrityksen juoksevat raha-asiat, tulot ja menot ja tekee näistä tarvittavat arvonlisäveroilmoitukset. Yrityskoon kasvaessa palveluihin voi joustavasti lisätä palkanlaskennan, ostoreskontran, maksuliikenteen, perinnän, veroseurannan ja tilinpäätöksen.

Suunnittelua

Kirjanpitäjä on valmis opastamaan yritysasiakastaan tarvittaessa. Kirjanpitäjän avulla kannattaa suunnitella esimerkiksi yrityksen rahoitukseen ja investointeihin liittyvistä asioista. Verotus on keskeisimpiä kirjanpitäjän kanssa pohdittavia asioita. Yritysverotuksen usein monimutkaisiin kuvioihin on syytä paneutua aina asiantuntijan kanssa.

Jos kohta yrityksen taloushallinnon tilaa tarkastellaan useita kertoja vuodessa, on tilipäätöksen yhteydessä aiheellista rakentaa myös tulevaa vuotta. Ennakointi ja budjetin laadinta laadinta on yhtä lailla kirjanpitotoimiston kanssa tehtävää työtä kuin tapahtumien seurantakin.

Asiakkaan etiketti

Huomaavainen kirjanpitotoimiston asiakas hoitaa kaikki tarvittavat tositteet lajiteltuna ja mielellään aikajärjestyksessä hyvissä ajoin kirjanpitäjälle. Arvonlisäveroilmoitus on tehtävä aina määräaikana, ja tulojen ja menojen laskenta vie aikansa.

Neuvottelu- ja konsultointiajat asiakas varaa etukäteen. Silloin kirjanpitäjä voi hakea valmiiksi tarvittavan taustatiedon ja paneutua perinpohjin asiakkaan tilanteeseen. Veroilmoituksen tekoa nopeuttaa kun kaikki asiapaperit ovat valmiina ja aika varattu hyvissä ajoin. Yrittäjän veroilmoituksen on oltava valmis huhtikuussa.