Mitä kirjanpito sisältää?

Kaikki liiketoimintaa tai ammattitoimintaa harjoittavat ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpitovelvollisuus tarkoittaa sitä, että liiketapahtumien aineisto säilytetään ja sen perusteella laaditaan kirjanpito sekä tehdään määräajassa tilinpäätös noudattaen lakeja ja hyvää kirjanpitotapaa.Velvollisuus kirjanpitoon alkaa yrityksen perustamisesta. Yrityksen johto on vastuussa siitä, että kirjanpito on järjestetty ja se voidaan esittää tarpeen tullen esimerkiksi verottajalle. Kirjanpidon voi hoitaa yritys itse tai se voi ostaa kirjanpitopalvelut tilitoimistolta.

Kirjanpitovelvollisuus velvoittaa säilyttämään kaiken kirjallisen aineiston, joka koskee liiketapahtumia. Säilytysvelvollisuus on vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Kirjanpitokirjat, tasekirjat, tase-erittelyt, tilipuitteet, kirjaussuunnitelma ja atk:n menetelmäkuvaus on säilytettävä vähintään 10 vuotta.

Tilinpäätös

Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös kirjanpidon pohjalta. Tilinpäätös kertoo yrityksen varallisuuden sekä tuloksen ja sen tulee antaa riittävän hyvä kuva yrityksen taloudellisesta asemasta. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja toimintakertomus.

Tilinpäätöstietoja seuraamalla yrittäjä voi vertailla elinkeinotoiminnan tuloksen kehittymistä sekä varallisuuden kehitystä.