Miten hinnoitella yrityspalvelu?

Tuotteen hinnoittelu saattaa tuottaa päänvaivaa etenkin, jos kyseessä on jokin neuvoteltava palvelu. Työllä on toki selkeä hinta, mutta vaikeutena saattaakin olla jokaisen työn ainutlaatuisuus, töiden erilaisuus. Selkeästi materiaalisille tuotteille on hinnan määrittely helpompaa.

Karkeasti tuotteen, palvelunkin, hintaan vaikuttavat sen valmistukseen käytetyt kulut, aika ja palkkiot. Tuotteen valmistajan kuluja ovat lisäksi erilaiset yrityksen ylläpitokulut, jotka hän joutuu kattamaan yrityksen tuotosta. Kuluja halvemmaksi tuotetta ei voi hinnoitella.

Tuotteen hinta ei olennaisesti voi poiketa toisen vastaavan tuotteen hinnasta. Keskinäistä kilpailua voi siten pitää jonkinlaisena ohjeena.

Tarjoushinnoittelu

Palveluja hinnoiteltaessa voi tuotteen valmistamiseen kuluva aika olla hinnoitteluperuste. Kun kyseessä ovat suuret työt, kenties jatkuva palvelujen tuottaminen, on tuotteelle syytä laskea tarjoushinta. Tämän pohjalta neuvotellen päästään yleensä molemmille osapuolille sopivaan ratkaisuun. Palvelun hinta on se, mitä ostaja on siitä valmis maksamaan.

Hinnan määrittämiseksi on palveluyrityksenkin syytä laatia tuotteille joko aikaan tai valmiisiin tuotteisiin perustuva ohjeellinen hinnasto. Sen perusteella asiakkaalle voi räätälöidä valmiiksi hinnoitetun palvelutarjouksen.

Tarjouksessa on syytä eritellä, mitä hinta sisältää ja mitä se ei sisällä. Tarjoukseen kirjataan myös tuotteen verollinen ja veroton hinta. Tarkkaan eritellyn tarjouksen pohjalta on helppo neuvotella sopimus tehtävästä työstä. Myös sopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, siitäkin huolimatta, että neuvottelukumppani kenties on hyvä vanha tuttu.