Miten laaja kirjanpidon tulee olla?

Jokaisella yrityksellä ja ammatinharjoittajalla on velvollisuus kirjanpitoon, mutta kirjanpidon sisältö vaihtelee yritysmuodon mukaan.Ammatinharjoittajan tilikausi on 12 kuukautta ja aika on kalenterivuosi. Ammatinharjoittajan kirjanpitovelvollisuutta on kevennetty liikkeenharjoittajien kirjanpitovelvollisuuteen verrattuna, joten esimerkiksi kahdenkertaista kirjanpitoa ei tarvitse noudattaa. Kirjanpitoon on kuitenkin merkittävä menot, tulot, oma käyttö, korot sekä verot, ja tilinpäätös on laadittava lain edellyttämällä tavalla.

Henkilöyhtiöiden eli avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Vastuu kirjanpidosta on vastuunalaisella yhtiömiehellä. Tilikausi on 12 kuukautta ja voi päättyä vuoden aikana erikseen päätettynä ajankohtana. Liiketoimintaa aloitettaessa tai lopetettaessa tilikausi voi olla alle 12 kuukautta tai enintään 18 kuukautta.

Osakeyhtiöiden on aina pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Osakeyhtiössä tilintarkastus on pakollinen ja tilintarkastajaksi on valittava hyväksytty tilintarkastaja eli HTM- tai KHT-tilintarkastaja. Mikäli yhtiö on julkinen, täytyy ainakin yksi tilintarkastaja olla KHT-tilintarkastaja. Tilikausi on 12 kuukautta ja voi päättyä vuoden aikana erikseen päätettynä ajankohtana. Liiketoimintaa aloitettaessa tai lopetettaessa tilikausi voi olla alle 12 kuukautta tai enintään 18 kuukautta.

Osuuskunnan tulee pitää kirjanpitoa samalla tavalla kuin osakeyhtiön ja tilinpäätösasiakirjat on aina toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukseen.