Mitä veroja yritys maksaa ja miten yhteys verottajaan toimii?

Verotukseen sisältyvät niin välilliset kuin välittömätkin verot. Välillisiä veroja ovat valmistevero ja arvonlisävero. Verovelvollinen perii välilliset verot ja tilittää nämä valtiolle. Välitön verotus sisältää kunnallis- ja kirkollisveron sekä valtion perimät tulo- ja varallisuusveron.Arvonlisävero on välillinen kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Tavaroiden ja palveluiden myynti on pääsääntöisesti arvonlisäverovelvollista. Verotuksen ulkopuolelle jäävät jotkut lainsäädännössä mainitut toiminnot, esimerkiksi osakehuoneistojen myynti sekä terveyden- ja sairaanhoitopalvelut. Yritysten välillä arvonlisävero ei ole kustannustekijä.

Yrittäjän on tehtävä ilmoitus verottajalle toiminnastaan, jolloin yritys saa Y-tunnuksen. Y-tunnus säilyy yrityksellä koko sen olemassaolon.

Jokaisen yrityksen, joka harjoittaa tavaroiden tai palveluiden myyntiä on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi. Mikäli yrityksen tilikauden liikevaihto jää alle 8 500 euron, ei ilmoitusta tarvitse tehdä.