Voiko perintätoimiston pitää loitolla?

Toisinaan hyväkin asiakassuhde viilenee sovittujen maksujen myöhästyessä. Myöhästelyyn saattaa olla monta syytä, kenties asiakkaan tilanne on johtanut tämän tilapäisiin maksuvaikeuksiin. Ensimmäisiin vaikeuksiin asiakassuhdetta ei aina olekaan syytä suin päin katkaista, tilanteesta voi selvitä neuvottelemalla.

Yritysten välisissä kaupoissa on tarjoukset ja sopimukset syytä tehdä aina kirjallisesti. Sopimukseen on selvästi kirjattava, mitä työ sisältää ja mitä se ei sisällä, työn veroton ja verollinen hinta sekä laskutustapa. Jos asiakas toivoo pidennettyä maksuaikaa tai osamaksusopimusta, suotakoon se hänelle. Kun sopimus on valmis, molemmat osapuolet allekirjoittavat sen. Jos eripuraa sopimuksesta huolimatta syntyy, on asianosaisilla aina kirjallinen dokumentti tukenaan.

Laskutuksen aika on vasta työn valmistuttua, ellei toisin erikseen ole sovittu. Yleensä käteismaksuaika on kaksi viikkoa. Jos maksu viivästyy kaksi viikkoa eräpäivästä, voi asiakkaalle lähettää huomautuksen. Yritysten välillä riittää yksi huomautuslasku, kuluttajille näitä lähetetään tavallisesti kahdesti.

Perintätoimisto taustatukena

Moni yritys käyttää perintätoimistoa laskutuksen taustavoimana. Laskunmaksua jouduttaa usein jo pelkkä maininta perintätoimista. Jos lasku siirretään perintätoimistolle, on tämän näyttävä huomautuslaskussa. Mikäli asiakas ei millään tavoin ole osoittanut maksuhalukkuutta voi laskun luovuttaa perintätoimistolle noin kuukauden kuluttua huomautuslaskun jälkeen.

Perintäneuvottelija pyrkii ensisijaisesti sopimukseen maksun nopeuttamiseksi. Hän voi sopia esimerkiksi osamaksuista. Perintätoimisto tilittää saamansa maksut toimeksiantajalleen. Toisinaan maksu perintätoimista huolimatta jää saamatta. Toimistoilla on oikeus selata maksuhäiriöasiakkaiden taloustietoja. Näiden perusteella perintäneuvottelija suosittelee jatkotoimet, joko jälkiperinnän tai oikeudelliset toimet.