Valitse tilitoimistosi oikein

Tilitoimistoa valittaessa tarkastellaan usein sekä toimiston kykyä pitää kirjaa että sen mainetta markkinoilla. Osaavan toimiston perusvaatimuksina voidaan pitää mm. hyvän kirjanpitotavan noudattamista, toimiston auktorisointia, hyvää mainetta ja KLT-tutkinnon omaavia kirjanpitäjiä. Markkinoiden kehittymisen seurauksena tilitoimistojen vaatimukset ovat kasvaneet. Nykyisin tilitoimiston ja kirjanpitäjän tulee ymmärtää asiakasyrityksen liiketoimintaa, puhua samaa kieltä asiakkaansa kanssa sekä pyrkiä edistämään ja konsultoimaan yrittäjän liiketoimintaa. Passiivinen kirjanpidon suorittaminen ei tue riittävästi asiakasyritystä, eikä siten ylitä toimistoille nykyisin asetettavia palveluvaatimuksia.

Pienelle yritykselle riittää yleensä alkuvaiheessa perusvaatimukset täyttävä passiivinen tilitoimisto ja sen asiakaspalvelu. Toiminnan kasvaessa asiakasyrityksen täytyy osata vaatia tilitoimistolta enemmän oman liiketoimintansa syvällisempää ymmärtämistä ja aitoa kiinnostusta konsultoida yritystä ainakin sen verotuksellisissa ja liiketoiminnan rahoitusta koskevissa kysymyksissä. Jos tilitoimisto ei kykene vastaamaan siihen kohdistuviin kasvaviin vaatimuksiin, niin asiakasyrityksen on järkevää harkita tilitoimiston vaihtamista.