Miten eri yhtiömuotoja kohdellaan verotuksessa?

Eri yritysmuotoja verotetaan eri tavalla, ja vaikka eri yritysmuotojen kautta yrittäjälle itselleen ohjautuvien tulojen verotus vaihtelee aika vähän, kannattaa yritysmuodon valintaan keskittyä ja miettiä yritysmuotoa myös verotuksen kannalta.Kaikkien verovelvollisten, myös yrittäjien, tulo jaetaan kahteen tulolajiin: pääomatuloon ja ansiotuloon.

Pääomatuloa verotetaan vaihtuvalla pääomaverokannalla, joka sisältää sekä valtion että kunnallisveron. Pääomaveroprosentti on vuonna 2005 29 %. Ansiotuloa verotetaan valtionverotuksessa progressiivisesti, eli verotus kiristyy mitä enemmän on tuloja, ja kunnallisverotuksessa vero määräytyy kunnallisveroäyrin mukaan.

Toiminimen verotus

Toiminimimuotoisessa yrityksessä yrittäjän tulo jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi. Pääomatulon osuus lasketaan vuotuisesta tuotosta. Se osa voitosta, joka ei ole pääomatuloa on ansiotuloa.

Toiminimellä toimiva ei voi maksaa itselleen palkkaa, mutta voi nostaa yksityisottoja.

Henkilöyhtiöiden verotus

Yhtiö ei maksa tuloveroa, vaan voitto jaetaan yhtiön osakkaille heidän henkilökohtaisessa tuloverotuksessa verotettavaksi tuloksi kuten toiminimenkin kohdalla. Jakoperusteena on yhtiösopimuksen mukainen voitonjako.

Yhtiömiehen verotukseen ei vaikuta se, onko hän nostanut voittovaroja yhtiöstä, vaan verotus määräytyy saman suuruisen voitto-osuuden mukaan.

Osakeyhtiön verotus

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen. Yhtiön voitto on yhtiön tuloa eikä vaikuta yhtiön osakkaan henkilökohtaiseen verotukseen. Koko voitto verotetaan yhtenäisen pääomaverotuksen mukaan.

Jos osakeyhtiö jakaa voittoa osinkoina, on osakkaan saama osinkotulo ansio- ja pääomatuloa osakkeen matemaattisen arvon perusteella.

Osuuskunnan verotus

Osuuskunta rinnastetaan tuloverotuksessa osakeyhtiöön ja verotus tapahtuu samoin säännöin kuin osakeyhtiössä. Tuloksenjaon periaatteet kirjataan osuuskunnan sääntöihin, jolloin esimerkiksi tehty työpanos ratkaisee osakkaan osuuden.