Kutsukortti

Mitä kutsukorttiin kirjoitetaan?

Kutsukorttiin merkitään kutsutun nimi seuralaisineen tai perheineen, juhlinnan aihe, aika milloin juhla alkaa ja mahdollisesti myös loppumisaika, kuten tietenkin päivämäärä ja juhlapaikan osoite, sekä mahdolliset pukeutumistoivomukset juhlan luonteen mukaan. Pukeutumistoivomuksia esitetään vain yleensä virallisiin tilaisuuksiin kutsuttaessa, jolloin käytetään normaalista juhlapukeutumisesta poiketen frakkia, iltapukua tai jos on kysymys jostain erikoislaatuisemmasta juhlasta, kuten naamiaisista. Korttiin voi myös lisätä pyynnön mikäli halutaan, että kutsuun vastataan. Kutsukortissa tulee myös mainita kuka kutsun esittää.