Mitä rokotuksia kissalle?

Kissojen rokotustarve vaihtelee kissan elinympäristön, kissapopulaatiossa vallitsevan tautitilanteen ja kissan käytön mukaan. Sisätiloissa elävä kissa tarvitsee vähemmän suojaa kuin ulkona liikkuva tai näyttelyitä kiertävä siitoskissa. Sisäkissatkin on hyvä rokottaa, sillä rokottamattomina ne muodostavat otollisen kohteen taudinaiheuttajille ja sairastuttuaan toimivat tartunnanlähteitä muille eläimille sekä ihmiselle. Näin on etenkin nisäkäslajista toiseen pureman välityksellä tarttuvan raivotaudin eli rabieksen suhteen.

Yksittäisten kissakenneleiden ongelmatapauksissa rokotusohjelma perustuu puhjenneen taudin esiintymisen selvittämiseen yhdessä eläinlääkärin kanssa. Tällöin voidaan noudattaa yleistä rokotusohjelmaa tiukempia suosituksia. Hyvästä hygieniasta huolehtimisen ohella käyttöön otetaan esimerkiksi suosituksia tiheämmät rokotusvälit.

Myös kissanäyttelyiden järjestäjillä saattaa olla omia, tässä esitetystä poikkeavia vaatimuksiaan.

Tavallisesti kissat rokotetaan seuraavan taulukon mukaisesti.

Rokote Kissan ikä 12 vk 16-20 vk 12-13 kk Tehosterokotus
Kissarutto X X 2 vuoden välein
Kissanuha X X X 1 vuoden välein
Rabies X X 2 vuoden välein
Kissan omistajan kannattaa muistaa, että tiineitä narttuja ei pidä rokottaa elävää virusta sisältävällä kissaruttorokotteella. Myös pentujen rokottamisen suhteen on syytä olla huolellinen. Elävää kissaruttovirusta ei suositella annettavaksi alle 9 viikon ikäisille. Virus vaikuttaa tasapainon kehittymisestä vastaaviin pikkuaivoihin ja pennut ovat erityisen herkkiä sen pikkuaivoja vaurioittaville vaikutuksille alle 5 viikon ikäisinä. Mikäli kissaemo on rokotettu säännöllisesti, on pennuilla maidon mukana saatuja vasta- aineita ja siten suoja kissaruttoa vastaan 12 viikon ikään asti.

Yli 12 viikon ikäiset pennut rokotetaan kissaruttoa vastaan kerran. Jos pennut rokotetaan liian aikaisin, emolta saadut vasta- aineet ja virukset reagoivat keskenään, jolloin pennut immuunivaste jää puutteelliseksi. Suojan varmistamiseksi alle 12 viikkoisina rokotetut rokotetaan uudelleen 12- 16 viikon ikäisinä.

Kissanuha aiheuttaa kissojen hengitystieinfektioita. Tehokkaatkaan rokotusohjelmat eivät aina estä infektiota eivätkä suojaa kaikilta oireilta. Joidenkin tutkimusten mukaan kissanpentujen hengitystieinfektiot ovat kuitenkin vähentyneet, kun tiineitä emoja on rokotettu heikennetyillä taudinaiheuttajilla.