Hyvä myyjä kuuntelee

Hyvä myyjä kuuntelee mitä asiakas tarvitsee. Hän on vilpittomästi oma itsensä ja osaa asiansa. Hän tuntee tuotteensa ja pitää työstään. Hyvä myyjä tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Hän myös tuntee mitä kilpailevat tuotteet ja mitä niiden edut ja heikkoudet ovat.Hyvä myyjä ei koskaan nolaa asiakastaan. Hän ymmärtää olla puhumatta niin, että asiakas tuntisi itsensä tyhmäksi. Vain tasavertaisessa myyntikontaktissa voidaan saavuttaa hyviä tuloksia.

Henkilökohtaisella myyntityöllä voidaan vaikuttaa ostajaan kaikkein tehokkaimmin. Se johtuu vuorovaikutteisuudesta ja siitä, että hyvä myyjä voi poistaa asiakkaan epävarmuuden. Hän voi vastata kysymyksiin juuri siinä tilanteessa, kun asiakas tarvitsee niihin vastauksia.

Kuka tahansa ei voi olla hyvä myyjä, mutta myyntitaitojaan voi kehittää. Esimerkiksi yrittäjä, joka ei ole varsinainen myynnin ammattilainen, voi kuitenkin olla erinomainen oman tuotteensa myyjä. Näin on erityisesti, jos hän uskoo tuotteeseensa, on asialleen omistautunut ja on valmis oppimaan hyväksi myyjäksi.