Mitä tietoja perustamiskirjassa tulee olla?

PERUSTAMISKIRJA
Me allekirjoittaneet perustamme täten osuuskunnan, jonka nimi on Osuuskunta Malli.
1. osuuskunnan perustajat ovat:
1 Perustajan nimi henkilötunnus kotipaikka
2 Perustajan nimi henkilötunnus kotipaikka
3 Perustajan nimi henkilötunnus kotipaikka
2. Kullekin perustajalle annetaan yksi osuus.
3. Osuuskunnan maksettavaksi tulevien perustamiskulujen enimmäismäärä on enintään 500 euroa.
4. Osuuskunnan säännöt oheisena liitteenä
5. Osuuskunnan hallituksen jäsenet:
1 perustajan nimi
2 perustajan nimi
3 perustajan nimi
6. Tilintarkastajat
Osuuskunnan ensimmäiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan ”tilintarkastajan nimi”, kotipaikka.
Oulussa 31. lokakuuta 2005
1 perustajan nimi 2 perustajan nimi 3 perustajan nimi
allekirjoitus allekirjoitus allekirjoitus
LIITE 1 Osuuskunta Malli – nimisen osuuskunnan säännöt