Palvelu pitää huolta asiakkaasta

Asiakkaan palveleminen saattaa toisinaan olla todellinen taitolaji. Väitetäänhän, että asiakas on aina oikeassa, siitäkin huolimatta, ettei hänen ajatuksiaan kenties aina ole helppo äkkiseltään ymmärtää. Siksipä asiakasta onkin opittava kuuntelemaan. Kuuntelemisen taito johtaa keskusteluun, jonka avulla on mahdollista selvittää, mitä asiakas todella tarvitsee. Pitkä asiakassuhde saattaakin alkaa myönteisestä asiakkaan huomioon ottavasta kuuntelemisesta. Asia voi olla suuri tai pieni, tuotteen myyjälle uusi asiakas on aina haaste. Hyvä ja pitkään jatkuva asiakassuhde on myös vuorovaikutusta, jota ei aina voi muuttaa suoraan rahaksi.

Palvelu on rehellistä

Valintatilanteissa asiakkaalle on kyettävä kertomaan eri tuotteiden erot, niiden hyvät ja huonotkin puolet. Tuotteen ostajalla on oikeus saada rahoilleen vastine, joka parhaiten vastaa hänen odotuksiaan ja tarpeitaan. Etenkin isoja kauppoja tehtäessä on myyjän otettava selvää, minkälainen tuote asiakkaalle parhaiten soveltuu.

Asiakaspalvelun merkitys kasvaa suurien kauppojen myötä. Etukäteen asiakkaan on aiheellista saada selvä tarjous tehtävästä työstä. Hinnan lisäksi tarjouslaskelmassa pitää näkyä, mitä hinta sisältää ja mitä se ei sisällä. Vasta myyntisopimus allekirjoituksineen on sitova. Turhia väärinkäsityksiä ja eripuraa voidaan välttää kun sopimus mahdollisimman tarkkaan eriteltynä tehdään kirjallisesti.

Palvelu jatkuu kaupanteon jälkeen

Etenkin yritysten investoinnit perustuvat usein pitkiin asiakassuhteisiin. Varsinaisen kaupan lisäksi palveluun saattaa kuulua oheistuotteita, kuten huoltoja, asennuksia ja ylläpitoa. Palvelun jatkuvuus on molempien osapuolten yhteinen etu. Palvelu tiivistää asiakassuhdetta ja voi johtaa myös uusiin kauppoihin.

Asiakkaan tyytyväisyyttä voi mitata erilaisin kyselyin. Mikäli näissä ilmenee moitteen aiheita, on ne tutkittava ja korjattava. Pitkää asiakassuhdetta on aihetta muistaa ja kiittää.

Molemminpuolista luottamusta

Asiakassuhde perustuu luottamukseen, joka korostuu erityisesti yritysten välisissä palveluissa. Asiakkaan toisinaan jopa luottamuksellisia ja yrityksen sisäisiä tietoja ei koskaan saa kertoa ulkopuolisille. Keskeneräisistä töistä ei myöskään ole sopivaa kertoa muille. Vain asiakkaan hyväksymästä julkisesta tiedosta voi keskustella.