Mitä tarkoittaa yksityinen toiminimi?

Yritystoiminta on helpointa aloittaa yksityisenä toiminimenä eli yrittäjänä. Toiminimellä voi harjoittaa yritystoimintaa, kun yrittäjänä on yksi henkilö. Yrittäjät jaetaan ammatinharjoittajiin ja liikkeenharjoittajiin, jotka molemmat tekevät työtä omaan lukuun. Erona on, että ammatinharjoittaja tekee yleensä työtä itsenäisesti ilman ulkopuolista työvoimaa, liikkeenharjoittajalla saattaa olla vierasta työvoimaa ja liikkeenharjoittajan kirjanpito on laajempi kuin ammatinharjoittajan.Yrittäjä vastaa yrityksen tappioista henkilökohtaisesti, mutta saa myös elinkeinotoiminnasta ansaitsemat voitot.