Mikä työosuuskunta on?

Osuuskunta on yritysmuoto, jonka päätavoitteena ei ole voiton tavoittelu, vaan jäsenten toimeentulon turvaaminen. Perustamiseen tarvitaan vähintään kolme henkilöä. Ylärajaa perustajien määrässä ei ole, mutta osuuskuntien keskimääräinen perustajajäsen määrä on noin seitsemän.

Yleisin perustetuista osuuskunnista on työosuuskunta. Nimensä mukaisesti sen jäsenet ovat palkansaajaan rinnastettavia työntekijöitä, jotka toimeksiantojen perusteella suorittavat erilaisia työtehtäviä yrityksille ja yksityisille ihmisille. Töiden kestot vaihtelevat tunneista useiden vuosien projekteihin ja ovat ammattialoiltaan hyvinkin laajoja. Työosuuskuntien jäsenet voivat olla hyvinkin eri ammattien harjoittajia, jolloin työosuuskunta on monialainen, mutta työosuuskunta voi olla myös yhteen ammattialaan keskittynyt.

Jäsenet yhdessä etsivät aktiivisesti työtehtäviä osuuskunnan nimissä ja suoritettu työ laskutetaan sovitun hinnan mukaisesti. Osuuskunta maksaa palkan jäsenelleen ja hoitaa kaikki työantajavelvoitteet, sekä maksut. Näin toimeksiantajan on helppo ottaa osuuskunnan kautta työntekijä lyhyeksikin aikaa, jonkin kiireellisen tehtävän hoitoon.

Mikäli osuuskunnassa on perustajajäseniä vähintään seitsemän, yhtä jäsentä ei katsota päätoimiseksi yrittäjäksi. Tällöin esimerkiksi työttömänä oleva osuuskunnan jäsen voi sovittaa palkkansa työttömyysturvaan ja näin ollen toimeentulo on turvattu, jos työtilaisuuksia ei koko kuukaudelle kertyisikään. Lisäksi, jos kaikki, vähintään seitsemän perustajajäsentä ovat työttömiä, on heillä perustamisvaiheessa mahdollisuus saada avustuksena käynnistämiseen tarvittavia investointeja.