Kuinka yksinkertainen toimenpide osakeyhtiön perustaminen on?

Osakeyhtiön perustaminen on käytännössä hyvin yksinkertainen ja nopea toimenpide. Perustaminen sisältää neljä päävaihetta: perustamiskirjan laatiminen, osakkeiden merkintä, perustamiskokouksen pitäminen ja yhtiön rekisteröiminen. Useimmissa tapauksissa kolme ensimmäistä vaihetta suoritetaan samalla kertaa. Tällaista perustamista kutsutaan samanaikais- eli simultaanimenettelyksi. Kun osakkeet tarjotaan perustamiskirjan laatimisen jälkeen yleisön tai tiettyjen tahojen merkittäviksi, noudatetaan peräkkäis- eli suksessiiviperustamista. Kun merkinnät on hyväksytty, pidetään perustamiskokous. Yhtiö voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi, kun osakepääoma tai vähimmäispääoma on maksettu. Kaikki perustamisvaiheet on käytävä läpi kuuden kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta. Tämä johtuu siitä, että yhtiön rekisteröimisilmoitus on tehtävä mainitussa ajassa tai perustaminen raukeaa.

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö. Perustajana voi toimia myös oikeushenkilö eli mikä tahansa suomalainen yhteisö tai säätiö. Ulkomainenkin oikeushenkilö voi perustaa osakeyhteisön, jos sen kotipaikka on Euroopan talousalueella.

Yhtiön perustamisen ensimmäinen vaihe on siis perustamiskirjan laatiminen. Siihen on liitettävä ehdotus yhtiöjärjestykseksi. Perustamiskirjan allekirjoittamisesta alkaa kulua kuuden kuukauden määräaika, jonka kuluessa muut perustamistoimet on suoritettava ja yhtiö ilmoitettava rekisteröitäväksi. Toisessa vaiheessa merkitään osakkeet. Se voidaan tehdä joko suoraan perustamiskirjaan tai erillisille merkintälistoille. Osakeyhtiön perustajat päättävät merkintöjen hyväksymisestä ja merkitsijöille annettavien osakkeiden lukumäärästästä. Kun osakkeet on merkitty, pidetään perustamiskokous.