Mitä asiakirjoja laaditaan perustamisen yhteydessä?

Perustamisvaiheessa tulee laatia osuuskunnan säännöt, joita toiminnassa noudatetaan. Laissa määrätään mitä sääntöjen tulee sisältää. Laadittava on myös perustamiskirja sekä pöytäkirja hallituksen perustamiskokouksesta. Rekisteröitäessä kaikki asiakirjat on liitettävä liitteeksi täytetyn rekisteröintilomakkeen mukaan. Rekisteröitäessä osuuskuntaa täytyy sille suunnitella päätoimiala, millaista toimintaa osuuskunta tulee harjoittamaan. Osuuskunta voi olla myös monialaosuuskunta, jossa harjoitetaan useanlaista toimintaa. Rekisteröimisilmoitukseen tulee kirjata kaikki toimialat, joita se tulee harjoittamaan. Osuuskunta on rekisteröitävä 6 kuukauden kuluessa perustamiskirjan laatimisesta tai perustamiskirja raukeaa.

Osuuskunta ei voi ennen rekisteröintiä hankkia oikeuksia, tehdä sitoumuksia, toimia tuomioistuimessa tai muissa viranomaisasioissa hakijana, kantajana tai vastaajana. Ennen rekisteröimistä tehdyistä toimista vastaavat toimiin osallistuneet yhteisvastuullisesti. Hallitus voi toimia ennen rekisteröintiä vain osuuskunnan perustamiseen liittyvissä ja osuusmaksun saamisiin liittyvissä asioissa. Vastuu ennen rekisteröintiä tehdyistä toimenpiteistä siirtyy osuuskunnalle rekisteröinnin jälkeen.