Mikä on osuuskunnan toimintaperiaate?

Osuuskunta yritysmuotona on vanha, joka viime vuosina on saanut suurta suosiota yritysmuotoa valittaessa. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä osuuskuntamuotoisina perustettiin myllyjä, meijereitä, pankkeja ja muita yrityksiä, joissa maininta yritysmuodoista näkyi yleensä lisättynä osuus-etuliitteenä yrityksen nimeen. Hyvin paljon näitä aikoinaan perustettuja yrityksiä on toiminnassa vielä tänäänkin ja ne ovat yleensä suuria jäsenmäärältään ja toiminnaltaan.

Viime vuosina osuuskuntia on perustettu tuhansia ja jäsenmäärät vaihtelevat muutamasta useisiin kymmeniin. Osuuskunta on yritysmuoto, jonka tarkoituksena on turvata jäseniensä taloudenpitoa ja elinkeinoja, harjoittamalla taloudellista toimintaa heidän hyväkseen, tarjoamalla tai järjestämällä omia tai muiden palveluita jäsenilleen. Osuuskunnan päätarkoitus ei ole voiton tuottaminen ja se voidaan perustaa myös pelkästään yhteisten aatteellisten tarkoitusten toteuttamiseksi.

Osuuskunta on rekisteröitävä ja rekisteröinnissä on noudatettava lain säännöksiä. Perustajajäseninä täytyy olla vähintään kolme luonnollista henkilöä tai vähintään kolme oikeudellista henkilöä eli toisin sanoen yritystä, yhteisöä tai järjestöä. Perustajajäsenten on tultava osuuskunnan jäseniksi ja muita, kuin perustajajäseniä osuuskuntaan voidaan ottaa rajoittamaton määrä tai sellaisen määrä ja sellaisilla ehdoilla, jotka perustamisen yhteydessä laadituissa osuuskunnan säännöissä määrätään. Perustajana ei voi olla konkurssissa oleva tai vajaavaltainen henkilö.