Koira pihamaalla

Mitään yhtä standardisääntöä näihin koiran piha-asumisen ratkaisuihin ei voida antaa. Eläimet ovat yksilöitä siinä missä ihmisetkin. On tosin otettava huomioon, että ihminen päättää kuinka paljon koiraa pidetään ulkona ja olosuhteet pitää luoda sen mukaan mitä koira tarvitsee.

Kaikki koirat eivät suinkaan sovi pihakoiriksi.

Alueet, joissa kotieläimiä pidetään on pidettävä siisteinä, ulosteet ja ruoantähteet tulee siivota pois säännöllisesti.

Pihamaalla kytkettynä olevan koiran köyden/kettingin tulee olla riittävän pitkä. Liikkuma-alaa voi lisätä kiinnittämällä kettingin juoksulankaan. Juoksulanka on syytä olla muovipinnoitteinen, ettei se johda ärsyttävää ääntä koiran korviin. Hyvä keino ketjun/köyden kiinnitykseen ja upottaa maahan metallitappi, jonka päässä on kiinnitystä varten rengas. Tappi upotetaan niin syvälle, ettei ketju takerru siihen.

Kankainen köysi ei useimmiten sovellu tällaiseen tarkoitukseen, koira voi jyrsiä sen poikki. Köysi tulee mitoittaa niin, ettei koira pääse kiertämään sitä minkään esim. puiden yms. ympärille. Köyteen takertuu myös helposti oksia ym. joten tarkkaavaisuutta vaaditaan koiranhoitajalta.

Pihamaan portille on syytä asettaa koirasta kertova kyltti, mikäli koiran köysi/ketju yltää kulkureitille.