Koiravero ei koske kaikkia koiria

Koiraveroa ei kaikissa kunnissa ole. Veron määrän päättää kunkin kunnan kunnanvaltuusto. Määrä vaihtelee, enimmillään vero saa olla 50 euroa. Vero maksetaan kuntaan, jossa koiraa pidetään. Jokaisen koiranomistajan on tehtävä ilmoitus koirastaan verovirastoon heti hankinnan yhteydessä tai viimeistään seuraavan verovuoden helmikuun loppuun memmessä. Koiran ollessa verovuoden lopussa alle viiden kuukauden ikäinen, siitä ei tarvitse veroa maksaa..

Muutosilmoitus on tehtävä mikäli koiran tai omistajan tiedoissa tulee muutoksia. Ilmoitus tehdään kaikista koirista.

Vero maksetaan yhdessä erässä jälkikäteen edelliseltä vuodelta, seuraavan vuoden toukokuussa.

Alaikäisen lapsen huoltaja on velvollinen huolehtimaan veron maksusta.

Koiravero ei koske kaikkia koiria

Veroa ei tarvitse maksaa:

  • Koirista, jotka ovat verovuoden lopussa alle viiden kuukauden ikäisiä.
  • Vajaakuntoisen apuna toimivasta opaskoirasta.
  • Valtion omistamasta koirasta tai koirasta jonka elatus maksetaan valtion toimesta.
  • Armeijan, poliisin, pelastuslaitoksen tai riistanvalvonnan palvelukseen koulutetuista koirista, jotka on sitouduttu luovuttamaan palvelukseen tarvittaessa.
  • Koirasta, jonka omistaa diplomaattina yms. lähetystövirkailijana Suomessa työskentelevä vieraan maan kansalainen tai hänen perheenjäsenensä; tai yksityinen palvelijansa, joka ei myöskään ole Suomen kansalainen.