Miten 4h-dogsitteriksi pääsee?

Dogsitter on koulutettu koiranhoitaja, jonka kuka tahansa koiran omistaja voi tilata kotiinsa hoitamaan koiraa oman työpäivän, lomamatkan tai sairauden aikana. Tyypillisimmällään hoitotehtävät ovat koiran ulkoilutusta, mutta dogsitter voi hoitaa myös koiraa täysihoitona pitempiaikaisestikin joko lemmikin tai dogsitterin kotona.

Dogsitterit ovat kaikki yli 13-vuotiaita. Dogsitterit ovat käyneet laaja-alaisen ja monipuolisen koira-aiheisen koulutuksen. Dogsittereillä on tietoa myös koiran koulutuksesta, joten heiltä voi kysyä myös koiran koulutukseen liittyviä asioita.

Dogsitterin palveluita voivat tilata myös kennelit, jotka tarvitsevat hoito- tai ulkoilutusapua koirilleen matkojen tai muiden kiireiden aikana. Kenneleille dogsitteri on usein järkevin ja myös edullisin vaihtoehto koirien hoidon järjestämisessä. Monet kennelin pitäjät kokevatkin, että tuttu ja osaava dogsitter on ystävän avun pyytämistä tai koirahoitolaa parempi vaihtoehto, koska koiria saattaa kennelissä olla useita ja mahdollisesti samaan aikaan myös luovutusikää nuorempia pentuja. Dogsitteriä voi pyytää myös mukaan koiran näyttelymatkoille avuksi ja dogsitterin kokemuksen ja omien kykyjen mukaan dogsitter voi myös esittää koiran kehässä.

Dogsittereitä välittävät 4h-yhdistykset ja heiltä saa tietoa myös oman alueen dogsittereistä. Dogsitterit hoitavat koirien lisäksi myös muita eläimiä, kuten kissoja ja muita pieneläimiä. Jokaisesta hoitotehtävästä laaditaan eläimen omistajan kanssa kirjallinen hoitosopimus, johon kirjataan eläimen hoito-ohjeiden lisäksi kummankin osapuolen yhteystiedot ja esimerkiksi eläinlääkärin yhteystiedot. Dogsittereille maksetaan palkkaa ohjehinnaston mukaan, josta voidaan tarvittaessa sopia myös tapauskohtaisesti. Hinnat vaihtelevat pidemmissä hoitojaksoissa tapauskohtaisesti riippuen myös siitä, tapahtuuko koiran hoito koiran kotona vai tuleeko koira dogsitterin kotiin. Jos dogsitter toimii näyttelyapuna, tilaajan tulee korvata pääsyliput, matkakulut ja yksi ruokailu päivässä.

Omistajan on huolehdittava, että hoidettavalla koiralla on omat tarvikkeet ja omistajan huolehtima vakuutus kunnossa. Dogsitteriä tilatessa on muistettava, että työntilaajaa koskevat lain mukaiset työnantajavelvoitteet ja myös lopullinen vastuu työntekijästä. Lain mukaan jokaisesta työstä pitää maksaa taEL-maksu, olipa se sitten miten pieni tahansa. Jos työ kestää yli 12 päivää, tulee työnantajan hankkia tapaturmavakuutus työntekijälle sekä maksaa työttömyysvakuutusmaksu.

Miten 4h-dogsitteriksi pääsee?

Dogsitter- toiminta on koirista ja muista eläimistä pitäville nuorille hieno mahdollisuus ansaita rahaa hoitamalla eläimiä. Dogsitterinä toimiminen on myös loistava harrastusmuoto niille nuorille, jotka pitävät koirista, mutta joiden kotiin ei syystä tai toisesta voi omaa koiraa hankkia. 4h-dogsitteriksi pääsee jokainen yli 13-vuotias nuori, joka on suorittanut 4h-yhdistyksen järjestämän noin 60 tuntia kestävän dogsitter- kurssin. Kurssilla opetellaan koiran hoitoa niin teoriassa kuin käytännössäkin ja kurssiin saattaa liittyä myös tutustumiskäyntejä. Kurssiin kuuluu myös tenttejä ja taitomerkkisuorituksia, jotka on suoritettava hyväksytysti saadakseen hoitotehtäviä. Kurssien alkamisajankohdista saa lisätietoa oman paikkakunnan 4h-yhdistykseltä. Tällä hetkellä 4h-dogsittereitä on koulutettu 150 paikkakunnalla.