Millaiset ovat meditaation vaikutukset?

Meditaatiotekniikoita on useanlaisia. Yhteistä kaikille tekniikoille on, että niillä tähdätään kiireisen mielen hiljentämiseen ja eheyttämiseen. Väljästi ilmaistuna meditaatiota on mikä tahansa toiminta, jonka avulla mieli ankkuroituu tähän hetkeen. Stimulaatiota (kuten häiritsevät ajatukset) ei yritetä suoranaisesti poistaa, vaan hallitsemaan ajatusten vaeltelu kohdistamalla keskittymiskyky johonkin parantavaan elementtiin. Tällainen keskittymistä helpottava kohde voi olla esimerkiksi jokin ääni, toistettava sana eli mantra (kuten ’om’), kuva tai oma hengitys. Meditaatio on siis eräänlaista tietoista rentoutumista.

Meditaation vaikutukset

Meditaatiotilassa tietoisuuden taso on muuttunut, on siirrytty mielen parantumista edistävälle tasolle. Tämä taso mahdollistaa erilaisten positiivisten fyysisten ja psyykkisten vaikutusten aikaansaamisen kehossa. Seuraavassa luetteloa meditaation aikaansaamista eduista.

Fyysiset vaikutukset

 • Syvä rentoutuminen saa aikaan sydämen syketiheyden laskun, mikä vähentää sydämen kuormitusta
 • Kolesteroliarvot laskevat
 • Stressihormonien sekä stressin biokemiallisten sivutuotteiden määrä laskee
 • Ikääntymistä ja monia sairauksia pahentavien vapaiden happiradikaalien määrä kehossa vähenee
 • Hengittäminen helpottuu
 • Keho nuorentuu kaiken kaikkiaan. Tutkittaessa esimerkiksi pitkään Transkendentaalista meditaatiota harrastaneita, on heidät todettu huomattavasti kronologista ikäänsä nuoremmiksi

Psyykkiset vaikutukset

Aivoaaltojen koherenssi lisääntyy (aivojen eri osien aaltojen harmonia). Tämä liittyy lisääntyneeseen luovuuteen sekä päättelykykyyn

 • Ahdistus vähenee
 • Masentuneisuus vähenee
 • Ärsyyntyneisyys sekä ailahtelevaisuus hälvenevät
 • Oppimiskyky, keskittymiskyky sekä muisti paranevat
 • Itsetiedostus kohenee
Elinvoimaisuuden ja nuorekkuuden tuntemukset lisääntyvät
 • Emotionaalinen tasapainoisuus lisääntyy
 • Meditaatio avaa mielen uusille ideoille