Miten kulttuurilla voi vaikuttaa terveyteen?

Viime vuosina tehdyissä tutkimuksissa on löydetty yhteyksiä terveyden ja kulttuurin väliltä. Kulttuurin on jo aikaisemmin todettu auttavan psykiatrisessa hoidossa taide- ja musiikkiterapian muodossa. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan kulttuurin tuominen vanhainkotiin vähentää vanhusten lääkkeiden tarpeellisuutta. Tutkimuksessa on myös todettu, että kulttuuri pidentää elinikää. Kulttuurin harrastamattomuuden on todettu olevan yhtä suuri terveysriski kuin tupakoiminen. Erityisesti kulttuuriharrastuksista terveyttä edistävinä on todettu olevan taidenäyttelyt, elokuvat, museot ja konsertit. Myös Suomessa on saatu vastaavia tutkimustuloksia.

Kulttuurin terveyttä edistävä vaikutus on todettu kliinisissä kokeissa samanlaiseksi, mutta vaikutustavaltaan erilaiseksi kuin liikunnan vaikutus terveyteen. Kulttuurin on todettu alentavan stressihormonien tasoa ja sitä kautta laskevan verenpainetta.

Kulttuuria terveydenedistämisen keinona on ehdotettu käytettäväksi erityisesti työkyvyn ylläpitoon tähtäävässä toiminnassa.

Myös Suomessa on kiinnitetty huomiota kulttuurin terveysvaikutuksiin ja esimerkiksi työturvallisuus on pohtinut, miten kultuuria ja erityisesti taidetta voitaisiin tuoda työpaikoille.

Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, ollaan huolissaan siitä, että kulttuurin tarjoamiseen ei ole riittävästi määrärahoja ja näin ollen kaikille ihmisille ei voida taata tasapuolista kulttuuritarjontaa.