Miten ennaltaehkäistään sairauksia?

Terveyden edistäminen pyrkii sairauksien ennaltaehkäisyyn. Keskeinen terveyden edistämisen kanava on perusterveydenhuolto, johon kaikilla kansalaisilla on perusoikeus. Terveyden edistämisellä pyritään poistamaan niin fyysisiä, psyykkisiä kuin sosiaalisiakin terveyshaittoja. Terveyden edistämisen tuki toimintoja ovat mm. kuntien päättäjät ja toimielimet, jotka päättävät mm. kulkuyhteyksistä, pyöräteistä, kuntopoluista, joiden avulla ihmiset voivat ylläpitää ja edistää omaa terveyttään.

Terveyden edistämisen yksi toimintakeinoista on rokottaminen. Suomessa pyritään tarjoamaan kaikille yhtälainen vastustuskyky tiettyjä sairauksia vastaan. Rokotusten avulla ollaan päästy siihen tilanteeseen, että Suomessa esimerkiksi Polio ei ole enää vaarana lasten terveydelle, kuten esimerkiksi kehitysmaissa.

Terveyden edistämisen tutkimuksen keskeinen tehtävä onkin koko väestön terveyden ja terveysliikunnan edistäminen. Tutkimus pyrkii tuottamaan jatkuvasti tietoa, jota voidaan soveltaa käytäntöön ja näin ollen edistää terveyttä mm. terveyskasvatuksen kautta.

Terveyden edistäminen voidaan nähdä myös yksityisinä palveluina, jota tarjoavat mm. liikuntaneuvojat, kuntosalit ja personal trainerit. Erilaiset nuorisotyötä tai ehkäisevää päihdetyötä tekvät järjestöt toimivat myös terveyden edistämisen puolesta puhujina.