Minkälaisia säädöksiä sairausvapaista on?

Työntekijällä voi saada vapaata sairauden tai tapaturman takia. Työnantajalle on välittömästi ilmoitettava sairaudesta tai tapaturmasta. Sairaudesta tai tapaturmasta on pyydettävä lääkärintodistusta työnantajaa varten.

Palkka ja sairausvakuutus sairauden ajalta

Kun työsuhde on kestänyt vähintään kuukauden, on työntekijällä oikeus saada palkkaa sairauden kestäessä yhdeksän arkipäivän ajan. Jos työsuhde on alle kuukauden pituinen, saa työntekijä yhdeksän päivän sairausajalta vain puolet palkasta. Jos työntekijä on aiheuttanut sairautensa tai tapaturmansa tahallaan tai huolimattomuudesta hän ei saa palkka laisinkaan.

Sairausvakuutus korvaa osan sairauden kustannuksista. Korvausta haetaan Kansaneläkelaitokselta mm. lääkäripalkkioista, tutkimus- ja hoitokuluista, lääkekuluista ja matkakuluista. Sairasajan palkanmenetykseen saa myös hakea päivärahaa, joka maksetaan yleensä verotetun vuosityötulon mukaan. Päiväraha lasketaan edellisvuotta edeltävän vuoden verotulojen mukaan, siis niiden tulojen mukaan, josta on jo veroselvitys. Tulojen ilmoittamisesta ei tarvitse huolehtia, koska Kansaneläkelaitos saa tulotiedot verotoimistosta.

Perhevapaat

Jos työntekijän oma tai huollettava, alle 10-vuotias lapsi sairastuu, työntekijällä on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen enintään neljäksi päiväksi. Molemmat vanhemmat eivät voi olla yhtä aikaa tilapäisellä hoitovapaalla.

Työntekijä täytyy ilmoittaa välittömästi työnantajalle aikomuksestaan jäädä tilapäiselle hoitovapaalle. Samalla on ilmoitettava hoitovapaan pituus. Jos työnantaja edellyttää todistusta lapsen tai huollettavan hoitotarpeesta, on sellainen annettava. Lääkärintodistus kelpaa tähän tarkoitukseen.