Mitä on äitiysvapaa?

Raskaana oleva nainen saa pitää äitiysvapaata työsuhteestaan menettämättä työpaikkaansa. Äitiysvapaan pituus on 105 arkipäivää. Tähän ei lasketa mukaan sunnuntai- ja pyhäpäiviä, mutta lauantait kylläkin. Loma pitää aloittaa 30 päivää ennen laskettua aikaa, mutta sen voi aloittaa jo 50 päivääkin ennen laskettua aikaa. Työnantajalle pitää ilmoittaa äitiyslomalle jäämisestä kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.

Monet työehtosopimukset velvoittavat työnantajan maksamaan palkkaa äitiysvapaalle jääneelle äidille - sopimuksissa voi kuitenkin olla poikkeaviakin määräyksiä. Yleensä työnantaja maksaa äitiysvapaan alusta palkkaa 72 arkipäivältä eli noin kolmelta kuukaudelta. Sen jälkeen Kela maksaa äitiysrahaa. Äitiysvapaan ajalta kertyy kesälomaa normaalisti. Jos työsopimus on määräaikainen ja päättyy ennen äitiysvapaalle jäämistä tai äiti on työtön tai opiskelija, äitiysrahoja maksaa Kela, josta ne myös haetaan. Ansiosidonnaiset etuudet ovat verotettavaa tuloa.

Äitiysrahan saaminen edellyttää tarkastuskäyntiä neuvolassa ennen kuin raskaus on kestänyt 120 päivää. Neuvolasta saa myös raskaustodistuksen Kelalle äitiysrahaa varten. Äitiysraha lasketaan äidin työtulojen mukaan. Jos tulot ovat pienentyneet tai kasvaneet huomattavasti kuluneen vuoden aikana, kannattaa miettiä, käyttääkö viimeisen verotuksen tietoja vai viimeisen kuluneen vuoden palkkatietoja. Äitiysrahaa tulee hakea viimeistään kahta kuukautta ennen laskettua aikaa.

Jos raskaana olevan naisen työtehtävät ovat tulevalle lapselle tai raskaudelle vaarallisia, on äidillä oikeus saada muuta työtä raskauden ajaksi. Mikäli työnantaja ei voi järjestää odottavalle muuta työtä, tulee hänen voida jäädä jopa raskauden alusta asti erityisäitiysvapaalle tavallisen äitiysvapaan alkamiseen saakka.