Mitä on isyysvapaa?

Isä voi pitää lapsensa syntymän yhteydessä isyysvapaata. Isyysvapaata saa lapsen syntymän jälkeen enintään 30 arkipäivää. Isyysvapaa jakautuu kahteen osaan: Isä voi pitää 18 arkipäivää vapaata äitiys- tai vanhempainvapaan aikana. Tällöin hän on lomalla yhtä aikaa äidin kanssa. Lisäksi isä voi pitää isyysvapaata 12 arkipäivää välittömästi vanhempainvapaan päätyttyä, jos hän on pitänyt viimeiset 12 arkipäivää vanhempainvapaasta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että äidin pitää palata töihin viimeisen 12 vanhempainvapaapäivän ajaksi tai pitää kertyneitä lomia. Isyysvapaata voi pitää enintään neljässä eri jaksossa. Käytännössä 8 arkipäivää isyysvapaata tarkoittaa kolmea viikkoa lomaa: arkipäiväksi lasketaan myös lauantait eli viikossa on kuusi isyysvapaan päivää. Ottoisien isyysvapaa on nykyään yhtä pitkä kuin biologisten isienkin.

Työnantajalle pitää ilmoittaa isyysvapaan pitämisestä kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Lapsen syntymän yhteydessä suunniteltuun vapaaseen riittää, kun ilmoittaa lasketun ajan. Isyysvapaan ajankohtaa voi muuttaa, jos lapsi syntyykin ennen laskettua aikaa tai paljon lasketun ajan jälkeen. Ajankohtaa voi muuttaa myös, jos äiti tai lapsi joutuu jäämään sairaalaan. Työnantajalle on tällöin ilmoitettava muutoksesta niin pian kuin mahdollista.

Isyysvapaan ajalta kertyy vuosilomaa normaalisti. Ajalta ei kuitenkaan yleensä makseta palkkaa, vaan Kelasta haetaan isyysrahaa. Isyysraha maksetaan takautuvasti pidetyn loman jälkeen. Isyysrahan suuruus lasketaan isän työtulojen mukaan. Isyysrahaa saa sellainen mies, joka elää lapsen äidin kanssa yhteisessä taloudessa avio- tai avoliitossa eikä ole isyysrahakautena työssä.