Mitä on virkavapaa?

Virkavapaata käytetään runsaasti valtion ja kuntien hallinnossa. Virkamies voi siirtyä määräajaksi johonkin toiseen virkaan tai työtehtävään ja palata määräajan jälkeen jälleen entiseen virkaansa. Virkamies voi saada vapauden työnsä hoitamisesta osittain tai kokonaan.

Viranhaltijan pitää tehdä kirjallinen anomus virkavapaasta. Sen myöntää työnantajan edustaja. Jos työpaikalla on sellainen tilanne, ettei virkavapautta voi antaa, työnantajan velvollisuutena on neuvotella vapautta anoneen virkamiehen kanssa. Työnantaja voi ehdottaa virkavapauden ajankohtaa tai määrää muutettavaksi. Jos virkamies ei hyväksy työnantajan ehdotusta, katsotaan anomus hylätyksi. Työnantaja voi hylätä kokonaan virkavapauden siitä neuvottelematta, mutta silloin hänen on selvitettävä virkamiehelle syyt siihen. Viranhaltija voi itse keskeyttää tai peruttaa virkavapaansa. Myös työnantaja voi keskeyttää virkavapaan joissakin tilanteissa.

Virkavapautta voidaan hakea myös sairauden tai tapaturman perusteella. Viranhaltijalla on niinikään oikeus virkavapaaseen perhevapaiden takia (äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, hoitovapaa, osittainen hoitovapaa, tilapäinen hoitovapaa, poissaolo pakottavista perhesyistä)